Контакти для реєстрації:

доцент, к.т.н Бідаков А.М.

bidakov@kname.edu.ua

Кафедра будівельних конструкцій

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова